GĹ‚Ăłwna fotomodelki, fotografowie, agencje
 
Top lista - fotomodelki, serwisy FotoRanking - toplista fotomodelingu
Adobe Stock
 

Kategorie

Zakupy

Regulamin

1. Czym jest FotoRanking.
2. Zakładanie konta w FotoRankingu.
3. Widoczność, aktywacja i okres aktywności konta.

1. FotoRanking (w skrócie: FR) jest serwisem internetowym pozwalającym na wprowadzanie, utrzymywanie i udostępnianie danych głównych podmiotów świata fotomodellingu: fotomodelek, fotomodeli, fotografów, studiów fotograficznych, agencji modelek, agencji reklamowych, katalogów internetowych oraz innych, mogących zaoferować współpracę wyżej wymienionym. FR umożliwia podmiotom posiadającym konto w serwisie na składanie sobie wzajemnie ofert dotyczących współpracy oraz dokonywanie oceny tej współpracy.

2. W FR konto może założyć każdy, kto przynależy do jednej z poniższych kategorii:

*** fotomodelka ***
Kobieta pragnąca nawiązać współpracę z fotografami, agencjami lub innymi podmiotami zarejestrowanymi w FR w zakresie pozowania w sesjach fotograficznych lub filmowych, ewentualnie pracy w charakterze modelki lub hostessy.

*** fotomodel ***
Mężczyzna pragnący nawiązać współpracę z fotografami, agencjami lub innymi podmiotami zarejestrowanymi w FR w zakresie pozowania w sesjach fotograficznych lub filmowych, ewentualnie pracy w charakterze modela.

*** fotograf zawodowy ***
Osoba zajmująca się wykonywaniem fotografii, dla której zajęcie to stanowi główne lub ważne źródło dochodów (również artysta - fotografik).

*** fotograf amator ***
Osoba zajmująca się wykonywaniem fotografii, dla której zajęcie to nie stanowi głównego lub ważnego źródła dochodów; hobbysta.

*** studio fotograficzne ***
Firma posiadająca pomieszczenie i sprzęt umożliwiające wykonywanie profesjonalnych sesji zdjęciowych, mogąca świadczyć usługi wykonywania fotografii.

*** agencja modelek ***
Firma zatrudniająca lub pośrednicząca w zatrudnianiu fotomodelek(-li), modelek(-li) ew. hostess.

*** agencja reklamowa ***
Firma świadcząca usługi wykonywania szeroko pojętej reklamy, mogąca zaoferować współpracę fotomodelkom, fotografom lub innym podmiotom zarejestrowanym w FR.

*** serwis internetowy ***
Serwis internetowy udostępniający i / lub pośredniczący w przekazywaniu danych fotomodelek / fotomodeli i / lub innych podmiotów świata fotomodellingu, bądź zainteresowany nawiązaniem z nimi współpracy.

*** inny ***
Podmiot nie będący żadnym z powyższych, mogący jednak zaoferować im współpracę. (np. wydawnictwo, firma itp.)

*** Specjalny Gość FotoRankingu ***
Osoba nie będąca aktywnym podmiotem świata fotomodellingu, nie zainteresowana składaniem / otrzymywaniem ofert współpracy, lecz której bliskie są zagadnienia urody i fotografii, pragnąca mieć szerszy dostęp do zasobów fotograficznych FR. Nie może składać ofert, być ocenianą ani oceniać podmiotów zarejestrowanych w FR.

W przypadku, gdy w danych konta wymagane jest podanie adresu URL (nie dotyczy kont typu: fotomodelka, fotomodel, Specjalny Gość FR), należy podać adres strony domowej lub innej strony WWW, pozwalającej na weryfikację charakteru zakładanego konta. Konta z niepoprawnym adresem strony nie będą odblokowane!

Konta z adresem e-mail nie umożliwiającym kontaktu z właścicielem (przepełniona skrzynka pocztowa, konto pocztowe zablokowane lub nieistniejące) są blokowane, a po miesięcznym okresie nieaktywności mogą zostać trwale usunięte z serwisu.

3. Każde konto zakładane w FR może być widoczne (za wyjątkiem konta Specjalnego Gościa FotoRankingu) oraz aktywne.

Widoczność konta oznacza, że jego dane mogą być oglądane przez innych użytkowników, zaś jego właściciel może być oceniany i otrzymywać oferty.
Aktywność konta oznacza, że podmiot będący jego właścicielem (za wyjątkiem konta Specjalnego Gościa FotoRankingu) ma możliwość składania ofert innym podmiotom zarejestrowanym w serwisie, dokonywania ich ocen oraz umieszczania ogłoszeń.

W przypadku kont typu: "fotomodelka" i "fotomodel", pierwsza aktywacja następuje w chwili pierwszego logowania w serwisie.
Kolejnych aktywacji oraz aktywacji kont pozostałych typów można dokonywać w dowolnym momencie, wybierając jeden ze sposobów proponowanych na stronie aktywacji. Okres aktywności konta liczony jest od momentu dokonania aktywacji. Jeśli z poprzedniego okresu aktywacji pozostało mniej niż 5 dni, to są one dodawane do nowego okresu.
Widoczność konta jest automatycznie przedłużana do 30 dni po każdym logowaniu w serwisie.
W przypadku pierwszej aktywacji konto staje się widoczne (widoczne stają się dane wprowadzone do serwisu) dla innych użytkowników po pozytywnym zweryfikowaniu poprawności danych przez MODERATORA. Serwis przykłada starań, aby czas oczekiwania na odblokowanie konta nie przekraczał 24h. Jeśli czas ten jest dłuższy, okres aktywności konta jest odpowiednio przedłużany.

Aktywne konto Specjalnego Gościa FotoRankingu daje jego posiadaczowi dostęp do pełnych zasobów fotograficznych serwisu, oraz opisu i danych referencyjnych zarejestrowanych podmiotów (za wyjątkiem danych fotomodelek i fotomodeli).

Nowe konta, które nie były ani razu aktywowane, są usuwane po 30 dniach od założenia.